OZ EnviArch
OZ EnviArch
č.d. 170
059 71 Tvarožná

predseda: Ing. arch. Ján Bátora
tel.: +421904901925
e-mail: batorajan@gmail.com

podpredseda: Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
tel.: +421903314492
e-mail: matobaloga@gmail.com

IČO 42383455
DIČ 2024130427

bankový kontakt: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2700655912/8330

V pracovných dňoch nás nájdete v ateliéri
EnviArch (predtým JaZZarchitecture)
Nám. Sv. Egídia 23/53
058 01 Poprad