OZ EnviArch
P. č. Dátum zverejnenia Termín zadávania zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač Dátum podpisu zmluvy
1. 22.08.2014 25.08.2014 Organizačné zabezpečenie informačno-vzdelávacích aktivít a spracovanie informačnej brožúry“ v rámci realizácie projektu pod názvom: „Aplikácie stratégie rozvoja obcí s dôrazom na udržateľný rozvoj. Ekoslov Consulting, s.r.o 10.09.2014